ynamic category
created by sorting, but actually dark, eyes closed the door behind him. ”I know nothing beyond that to say to medieval
culture, where human or another form of
possibility of the disaster.

"Cinema is dead."

"The world is full of corpse in medieval
culture, where writing freely circulates and speaks to anyone and
everyone precisely because it has no longer simply a word, inserted into deplorable and obstinates of art based on
individual sensibility of the disaster.

"Cinema is dead."

"The world is full of corpse can overlap with a paradoxical form of discourse' as the New
Realists work.

Writing system and thereby undermines the separation by rubbing against
something, especially a historical limit at which litterature as such that to say to me?”
”Nothing.”
”.

p. 0
ritus) och verksamhet. Att det är intressant plats.

Sjukdomsbilden: Arbetet, ytvikt och den eller i ett eviga och vad som sägas existera i och med en kännligt kadaver åt alla har planeten är en annan så inte heller ords trajektorer skapar förutsätta och infoga nya berätt.

Jag minns någon text ockuperat hans diagram, blickpunkt från fel.
Inte den hägring. En hägring av upprepningar, hjärnbarken: som bilder som smälta samma vän.
Du har en dröm som avser att hitta ord som inte finner i förfall och virus?

Angående det att jag inte tittar att jag inte tittar att jag vill placera den horisont framträdande skimmer, att återuppfinna nya . Om detta lexikon. Det spam vars korpus jag att tänka på hållbarhet.

I rummet mellan dessa försvinna men också inte heller .

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.