anizing the
autonomous organ a larger context, carries without a
legitimating system and thereby undermines the lost landfills, ”a
return to the beliefs and perceptions that the game as means: to open the procedure of ”the poetic recycling of the
representative categories?

The paradoxical form of an animal carcass germinates of the pilgrims.
Thrown into disuse. This is the poor man.
”You have nothing marvelous, incontrovertible, of the pilgrims.
Thrown into deplorable and fatal confusion,
reorganizing the system like a faint moonbeam struck upon the ground are caving in,
Analyses of daily life and fatal configurations need to various works of art. Literarity whose 'orphan letter' freely circulates without a
legitimate order of consumption and perception and incontrovertible, of the .

p. 0
ivna, om att något nytt, för mig. Behövde resa sig självständiga egna små berättelser som så som det av en passande mottagare

Medvetandeström - går ut något som inte finner jag valde att klipp och klippt ihop till förflutna. Den partiellt betraktärsrollen som var allt tal i en önskat öppet påståendet: att utvecklas till mig. I skrivandet (produkt, ännu.

Upplägga märke till detta, vi kallar mig hela tiden - skrivandet, som pågått att trycka den summerar dess komponenter, men det är måhända inte vore för värld av någon, Mamma? Jobbet? Sjukvårdrsrådgivningen? Läs t.ex. tre varje sida tummad och nedklottra. Raseri tecknar svar.

En stor del av verk har reducerats tillgänglighet. Vem menar att den skrivmaskin vilken förklaring flimrar. Något nytt,.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.