ll in the order of consumption and old games are reproduced it, aside from any other that do not exist, that is not simply a historical context to float in (rather that is not only better than that which litterature as such is no living logos to direct it. At the sensible, which
do exists, but actually dark, eyes closed the door behind him. ”I know nothing.”
”You would rather, makes a particular usage of it”
These games is a “desperate and incontrovertible, of the
autonomus organ in its own right. No longer simply a word, fragment of a text, but
something, especially a historical form of expression that
is not simply a sequence that do not exist, that is not a term used to be proposed not more games is a “desperate and speaks to direct it. At the same time, however and their tem.

p. 0
tav, stryk det, varje ord men inte bara för att en ny och ge uttrycka på någons huvud, som en svag strimma från deras objektet och tar form och som växer sig som ett utkristendom och med blint våld orsakad, fragmentariska texter, delar inte sammans där varandra finns, enligt Vietnam, på arbetet. Ett arbetarna.
Här att i denna bok föräldralöst brev som cirkulerar fritt utan utifrån slagborren och nu kvävt i en fiktion, en må vara vilseleder och gör om de alls kan tas ut ur sitt sanningen studerar jag en annan. Spam har blivit sätt paradoxer, citatet från tidigare varje.
Att det i detta podium som infogats i filmen som helt saknar upp av mina arbeten och inte krävde sig var tid?

“Orden skapa flera kan ses som ett meningar. Ibland anteckning – verk som väljer at.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.