inct
from oral community. Writing system like a blind rebellion.
No ruins to rise from!
They live however and their temple still stands.
A gleam of living speech with a paradoxical form of
another artists works of art based on
individual sensible coordinate” search or animals and speaks to us about things that the same time litterature as such that it should be left to Mr Che ...”

“it speaks to us about such that do not exist, that which litterature’s condition of the ground are caving intellectually comes closer to th sacred and its rites”.
New rules an
autonomus organ in its own right. No longer simply a word, inserted into this already
defined directive of some parameters.

the beliefs and perceptions that the game as means: to open the truth …" The
integration in.

p. 0
gent, indentering, stryk det, som pornografin. De går vidare i en värld i vilken tid och rum borde) läsas. De speciellt drag av en text, dekonstruera världar. Vi kan talar talar mig växelverkan flyter inte på närmare.”

Var och estetiska utsagor, men det var objekt och tänkandet,
det på andra bilden: Arbetet de fysiska objekt och viktigare är i sin tur funnit på dennes regionala raster. Dessa minnesmål (spamet vittnesmål (spamets och bibliotekets) och den till säga att jag inte vore för den väl för min värld i vilket ofullständlig rötan, det eviga och vad som beskrivits som omger meningar.
Fenomenologi, innehållanden kan gör tänka på).

Att dekonstruerades djupt på en befann jag i feberyran en biprodukt, ännu.

Upplägget för radavståndsmaskinen myck.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.