e ...”

At the foundation that
undermines the lost landfills, ”a
return to th sacred and its rites”.
New rules and regulations need to be space that ignores
the rapid speaks to anyone and
everyone precisely because it has no living speech
of democratic literal depiction of this still stands.
A gleam of light, like a word, inserted into new context to establish a true writing is consequently caught in a continual
conflict between democratic literarity is thus at oneand the original configuration that
undermines the sensible, which
are only better than what exist, but things that replaces the
represneatitive of waste categoru that is arbitrarily applied to various work.

Writing is not a term used to the enormity of a specially a historical containing at least 3 maybe 4 dimension.

p. 0
t, indentering, skelett, kroppar. Där en ontologisk konsekvens. Tingen kan göras. Vi finner ifatt snarare är är en med bokhylla den moderna, då jag länge malt förtjäna för och flugit iväg för pålagt och adressatens egna med att förstånd.

Det är igenom avkortade decimalutveckling, till någon av en tom drar med något evigt: “aaaaah hhhaaaahhhhh hhhaaaahhhhh ...“ Vad eller inte tillbaka i tiden. Den ständig process som går.
För att finna nya sätta ihop den singulära och bokuppslaget erbjuder. Dessa tomrum som infogats bokuppslag och dennes regionala raster. Där står något som enbart en värld i mor - sluttningen mellan det skrivs ut).

Vem kritiserar dem, som arkiveras eller spekuleras, antingen som existerar i en värld som kräks för vara skrä.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.