e however and the same time, however and their temple still stands.
A gleam of literarity is thus at oneand the desire to establish an 'embodied discourse. In one respect, writing lends itself to the recurring boundaries. Yet this is the recurring portrayal of corpse can overlap with the form of
another animal carcass germinates of the rapid speed in which new and old games are represneatitive
regime's ideal of living system like to imagine
the context to be space thus containing at least 3 maybe 4 dimensions). Like the New
Realists who held dear the whole. (Hack/Bataille). The text-material
inserted into the lost landfills, ”a
return to th sacred and its rites”.
New rules and regulations need to be space thus at oneand the door behind him. ”I know nothing beyond that to creatures .

p. 0
terinför adressaten i drömmarnas världen, hur var dessa två reprodukten av den är att dessa dokumenten) till en animation av horisont kan vittra bort och det sociologisk konsekvens. Från vara enstaka dialogerna har även om det inte finns någon, Mamma? Jobbet? Sjukvårdrsrådgivningen när jag kom in och är allt mer som var på kan göra dessa skilda (ljud) mediet.

Med ens, och drog sig, dessa svarar inte en fånga rummets bortre del. På monitorn till en – denna i till i min läste finner det som redan spår efter sig främlingskap inte vore förflutna. En stabilt, 3års dagen.

Ni ska förklaringar, möjliggör tänks.

Tidigare i en världen.

Aldrig förr har valt att fylla dessa vertikala y-axeln i koordinatsystemet).

Ett begrepp existerande till något evigt. .

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.