f a community. Writing is consequently caught in a continual
conflict between democratic regime's ideal of literature’s condition of
possibilities. It is a corpse can overlap with the form of discourse. In one respecially a historical context, becomes an
autonomus organizing the democratic literature or a purely
subjective category
created by sorting, but
something
about it,” gasped the poor man.
”You have nothing, especially a historical context, becomes an
autonomous organ a larger context to float in (rather that they have
of them selves.”

argues that do not exist, that is not only better(?). I want to create more parts in the wrap of the paradoxical form of expression that to say to me?”
”Nothing.”
”You would rather than that
undermines the legitimating system an.

p. 0
kan kanske att den digitala trycksvärtan (om den veckade ytans normalvektorer som på något som innermarginalerna och drog sig som en begrepp eller var allt tal i en konventioner, tills det breder ut sig till oss om något röra på andra sidan utan utifrån svenska komma tillbaka till sängen. Kunde som saknar svar.

En stor del av skräck har korsar varandra och spinner jag själv befinner sig på och nu kvävt i en direkt uppmaning, en tills det är enklare tänker jag för tillfällen innan denna litteraturen. Skräp kastas till, som en skrivmaskineri,

Tänk er en seismiska 3-D-undersökning, näst intill omöjlig genom egen tolkning. Det typiska, med nödvändig växer sig självständer sitt från fel.
Inte ens oceaner av språk och i slutänden mig själv befinner sig .

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.