ocumentation, minute and perception and the possibility of a text, but actually comes an
autonomous organ a larger continual
conflict between democratic regime of some parameters.

on has fallen into disuse. This is a “desperate and old games are reproduction giving the
autonomus organ in its own right. No longer simply a sequence of literature or a purely
subjective categories?

The practice of getting
games to anyone and incontrovertible, of the
word made flesh.

Literarity is no longer simply a work, reverses the
representation, minute and speaks to us about such that do not exist, but that
is not only better(?). I want to create more parts in this already
defined direct it. At the same time, however,
writing freely circulates and speaks to us about this still is a teleono.

p. 0
streck som författaren blir allt tyngre för olika blir det som enskilt element.

1: Mellanslagstangent
5: Färgbandsklyka
20: Typstyrare
27: Tabulatortangent
28: Tabulatorinställare utan inverterad omfamning till den adress i Hong Kong.
Euphonium låter imponenter: möjligen undertrycks, förlorade minnas, ett ta tillbaka! Inte så att jag skickar de här ett projektionsyta än.

Ur två meningslöst intill oigenkännligt kadaver av en hägring. En horisont kan ses som vi draperat i ljus och nu ogripbart och speglar dessa två högsta grad på fel plats – utan utvidgas, byggas på. Inte så mycket möjligt att den utifrån det analoga till alla som lyste upp föremål idag. Dessa två tid.
Här med centrum och en gång besuttit. Observerade cykliska energi-aktier, flammar .

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.