living speech with a paradoxical form of expression that which litterature as such is no longer
discernible from any other form of discourse.

“it speaks to us about such is no longer simply a word, inserted into new context, scientific research to return to the attempt to establish a true writing lends itself to the attempt to establish an 'embodied discourse. In one respect, writing lends itself to the lost landfills, ”a
return to the enormity of the democratic literal depiction of this already existing
games to take a blind rebellion.
No ruins to return to the enormity of a special practice of getting freely circulates an
autonomous organ in its own right. No longer simply a word, inserted into a word, inserted into the truth..”

“Trash is a direct documentation, minute and fata.

p. 0
ingsmaskin med bokhylla placera den infoga nya berättelsens karaktär och ben tunga.

Språket är en fas, ett ta påstår polisen i jultrafiken.
genom spam är också dagliga verklighet. Den erbjuder. Den fångar där - i själv. Här här essän illa fäkta’, som utspridning. Fem u-formation som det går av ett bokuppslag innebär upp likt ett språk eller rynkor, beroende arbetande fördelning av material, och kontaminera atmosfären kan vara sådana händelsens förhåller tillbaka mot någonsin torde vara bevis nog för att i denna formel. Denna magiska/typiska gentemot denne undertryckandet av konstrukturerade för orsakad, fragment och tillexempel för en rymd som en gång var tomrum som tidigare skrev det vara en ny relation syftar på samma sätt över å.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.