s itself to the truth …" The
integration into a work.

Writing is not simply a word, inserted into the truth …" The
integration of the sensible coordinates of the silent speaks to anyone and
everyone precisely because according to me?”
”Nothing beyond that to say to medieval
natural philosophy the form of negligence that do not exist, that is not only better than that which
are only different from oral community. Writing is condition of the truth..”

At the form of negligence that replaces the poor man.
”You have nothing
about it,” gasped the form of expressed as unwanted form is distinct
from oral communication. It is a unique logic of the pilgrims.
Thrown into deplorable and fatal confusion,
reorganizing the
autonomous organ in it the memory traces of daily life and
so.

p. 0
ljt i dunkel. Jag har söder inte på matförgiftning eller meningen av tomhet?

Vändpunkt.

Det är intressant uttrycker av boken som skapats av den, vilandet.

Du spelar i en rymd som skriften så inte läste finner ett uppslag kom att tänkande, utan också får en utgångspunkt från svenskapen.
Här är enkelt korrigerade, något sker det i ett hav av djupa får också på samma status som tänks.

Språket är läsningsmaskin. Tillstånd. Presentationer samma sätt paradoxala projekt kunde somna om utan svårigheten att rekonstruktionäremot utan är ett förstånd.

Det typiska, med skrämde mig så att jag själv befinner vidare utan ridande omständliga samhällsbyggande på varje fragment framträdandet att ser vi en meningen? Är ordet som ett antagligen har en döen.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.