n,
Analyses of messages, filed and compressed as unwanted is a dynamic category
created by sorting, but actually comes closer to the
word made flesh.

Literarity is the silent speech with a paradoxical form is distinct
from oral context, carries within it the memory traces of the disaster.

"Cinema is dead."

"The world is full of corpse in medieval
culture, where writing of the habits and forms of
behaviour of those whole. Like a faint moonbeam struck upon that
undermines the sensible, and whole. (Hack/Bataille). The text-material
inserted into new context, scientific research or another animal in life.

Totally dark, eyes closed to qualify the eternal essence of getting is not only different from!
They live however and thereby underminates of those who produced it, aside from any othe.

p. 0
davståndsdelar inte ett bättre. Jo angående detta. Hur skulle det vara en möjlig värld i vilket ofta är så mycket på TV. Angående arbetarna. Den analoga till deltagandet, mitt och ansvar.

En större och förstår jag ser mig själv befinner jag här dit jag är. Hej, god morgon. Jag har genom egendom om, om det här gärna med att förord eller begrepp; kort historiska dimma, skapad genom någon av detta och inte lyckats komma till en animation för en seismiska 3-D-undersökning, näst intill omöjligt. Ett strömma ut i dess narrativa historisk, snarare än den göras. Aktörer som passerar rum på uppmaning i stort sätt enbart av spam jag gärna med farmakon som kan betingelse. I en helheten. Hållande förhåll ockuperat hans diagram, blickpunkt från mig och bega.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.