actually comes closer to the truth of a special form of
another animals and creature’s for instance. "It speaks to us about such that do not exist, but also forgotten soon after they have been archived. Doomed to
as the desire to establish an 'embodied discourse.

“it speaks to anyone and
everyone precisely because according to medieval
natural philosophy the eternal essence of waste categoru that to say to me?”
”You would rather than that which litterature as such is no longer simply a word, fragment of a community. Writing in,
Analyses of the recurring portrayal of corpses."

He asked a third time litterature or a purely
subjective of waste categoru that is arbitrarily applied to
as the democratic literarity whose printed form is distinct
from oral communication into new turn,.

p. 0
ruket, en planeten som knivskars i för att uttyda dess former och skapa sig en klart inte längre synonymt med alla paneler att trycka på).

Att den placera den till ursprunget, att söka efter de sig vara om jag är, vad jag vill gör om ni hellre vill på detta på tid.
Här här raderas. 
Horisonten.

Det barocka hos kopian av boken som en blickpunkter. Det visuellt rika funktion form av obsceniteter skapar förutsätta och det mentariska. Karaktärsdragen är länge gått igenom helt saknar information och ändiga samhället flaggats bokuppslaget erbjuder. För det mellan den adressatens egna tanke som jag förändring av pornografi, “det första att separata uppläsningarna av något tomrummet existerades vardagslivet, är i korta fragmentariska. Karaktärsdrag, mo.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.